Viličarji

Za prikaz strojev izberite kategorije,
ki vam ustrezajo.

Dvižne ploščadi

Za prikaz strojev izberite kategorije,
ki vam ustrezajo.

Gradbena mehanizacija

Za prikaz strojev izberite kategorije,
ki vam ustrezajo.

Prevoz do 4.500 kg Prevoz do 15.000 kg Prevoz nad 15.000 kg

Transport strojev

Transport strojev Izvajamo tudi transport vaših strojev. Na voljo so
tri kategorije.

Evrorent d.o.o.

Zaloška cesta 183
1000 Ljubljana
Slovenija

+386 (0)31 368 900 +386 (1) 546 30 00
PE MARIBOR

Ptujska cesta 197
2000 Maribor - SI
+386 (0)41 642 499

NAJEM

+386 (0)31 368 900 - LJ
+386 (0)51 673 686 - LJ
+386 (0)41 642 499 - MB

SERVIS

+386 (0)41 945 357 - viličarji
+386 (0)41 387 885 - ploščadi

PRODAJA

+386 (0)51 605 265 - LJ

Pogoji uporabe

Pogoji najema

Po končanem najemu mora biti ploščad pripravljena za odvoz na isti lokaciji kot je bila dostavljena! Ploščad mora biti očiščena in vrnjena v stanje kot jo je prejel. Do vračila stroja je za stroj odgovoren najemojemalec. V primeru, zastoja ali prekinitve najema stroja iz te pogodbe MORA najemojemalec takoj obvestiti osebo s katero je sklenil pogodbo.

Najemojemalec se obvezuje, da bo z opremo, ki je predmet pogodbe ravnal kot dober gospodar, da bo izvajal dnevne preglede, da se bo držal navodil za uporabo dvižne naprave in da ne bo izklapljal varnostnih sistemov na dvižni napravi.

Najeta oprema je s strani najemodajalca predana v tehnično brezhibnem stanju s priloženo dokumentacijo in navodili za uporabo. Za poškodbe, nastale na najeti opremi v času najema, prevzema najemojemalec polno odgovornost. Za nastalo škodo in čiščenje bo izstavljena faktura. Najemojemalec je dolžan plačati vsakršno škodo do vrednosti 900,00 EUR. Delež škode nad 900,00 EUR pa krije najemodajalec iz zavarovanja.

Za vsako nastalo okvaro TAKOJ pokličite servisno službo – 041/387 885 Štefan Skubic. Najemojemalec se obvezuje , da bo morebitne poškodbe takoj sporočil po FAX-u ali elektronski obliki. V slučaju izostale komunikacije zastoj najete opreme zaradi poškodbe ne bo priznan.

Po končanem najemu mora najemojemalec sporočiti konec najema stroja iz te pogodbe in odvoz stroja iz lokacije. Dan odjave stroja se šteje za zadnji najemni dan. Zastoji za nazaj SE NE UPOŠTEVAJO !!!

Pogoji nakupa

Pogoji avkcije

© 2024 EVRO RENT CENTER D.O.O. Vse pravice pridržane | Web production by Studio Creadrom
+386 (0)1 546 30 00